Հայ Գրքի Տօնը
Հեղինակ Լէօ
Վերնագրային տվյալներ Հայ Գրքի Տօնը
Հրատարակչական տվյալներ Թիֆլիս, Էլէկտրատպ. Օր. Ն. Աղանեանի, Պօլից. 7, 1912. – էջ Ե–ԺԳ, 207
Բովանդակություն Հայ գրքի տօնը; Հայ տպագրութեան 400 ամեայ յօբելեանի յանձնախմբի հրաւէրը; I. Տառերի գիւտը 1500 ամեակ; Ա. Ի՞նչ է գիրը;Բ. Անգիր հայերը; Գ. Ս. Մեսրոպ; Դ. Սահակ Մեսրոպեան դպրոցը; II. 400 տարի հայ տպագրութեան;Ա. Ճգնաժամի մէջ;Բ. Սկիզբը;Բ. Զարգացում; Գ. XVIII դար; 1 Իտալիա; 2 Աւստրիա; 3 Թիւրիա; 4 Հնդկաստան; 5 Պարսկական Հայաստան; 6 Ռուսաստան; Դ. XIX եւ XX դարեր; 1 Իտալիա; 2 Աւստրիա; 3 Ֆրանսիա;4 Թիւրքիա; 5 Ռուսաստան; 6 Պարսկաստան; 7 Հնդկաստան;8 Եգիպտոս; 9 Բօլգարիա; 10 Ռումինիա; 11 Գերմանիա; 12 Անգլիա; 13 Յունաստան; 14 Շվէյցարիա; 15 Շվէցիա; 16 Ամերիկա; Վերջաբան; Յաւելուած; Բովանդակութիւն
Ծանոթագրություններ Տիտղոսաթերթի վրա՝ Հրատարակութիւն Հայ Տպագրութեան 400-ամեայ յոբելեանական Թիֆլիսի Յանձնաժողովի; Էջ 203–ից հետո, չհամարակալված էջին՝ Հայ տպագրութեան 400–ամեայ յոբելեանական Թիֆլիսի Յանձնաժողովի հայտարարությունը

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն նյութի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: