Յիշատակարան։ Երրորդ հատոր։ Պրակ ԻԹ
Հեղինակ Զարդարեան Վ. Գ.
Վերնագրային տվյալներ Յիշատակարան։ Երրորդ հատոր։ Պրակ ԻԹ.
Հրատարակչական տվյալներ Հրատարակիչ՝ Վ. եւ Պ. Զարդարեան եղբարք։ Կ. Պոլիս, տպագր. Շանթ, Ղալաթիա, 1912. – էջ 441-472, նկ., դիմանկ.
Բովանդակություն Պօղոս Ա.Եպս. Գրիգորեան (շարունակություն նախորդ պրակից); Աղա Մկրտիչ Ս. Մուրատեան 1775; Սամուէլ Մուրատեան 1760-1816; Եդուարդ Ռաֆայէլ Ղարամեան 1730-1795; Ղազար Կաթողիկոս Ճահկեցի 1751; Տ. Մարտիրոս քահանայ Նիկողոսեան 1815-1895; Եսայի Ա. Եպիսկոպոս Կարապետեան։ 1821-1885։ Պատրիարք Ս. Աթոռոյն Երուսաղէմաց 1863-1885; Գէորգ Քէլէկեան 1851-1908; Գեներալ Արշակ Յարութիւնեան Տէր–Ղուկասեանց; 1819-1881։ Մասեհ Բաբաջան Համատանցի (Պապաճօն) 1802; Պալի Պալեան 1835-1911
Ծանոթագրություններ Տիտղոսաթերթի վրա՝ Հայ երեւելիներու կենսագրութիւնները, լուսանկարները, ձեռագիրները, գրութիւնները եւլն, 1512-1912։ Հայկական տպագրութեան 400-ամեայ յոբելեանի առիթով։ Գեղարուեստական շքեղ տպագրութեամբ։ Կազմեց Վ. Գ. Զարդարեան; Բովանդակութիւն։ Տիտղթ. վրա նկար՝ Սամուէլ Մուրատի դիմանկարը; էջ 441-ին՝ Պօղոս Պատրիարքի օրով հրատարակուած 1817ի օրացոյցը; էջ 443-ին՝ Պօղոս Պատրիարքի նամակը 1821ին ուղղուած Մեսրովբ Արքեպիսկոպոսին յԱնդրիանուպոլիս;էջ 446-ին Սամուէլ Մուրատի նկարը եւ «Բելիսարիոս» գրքի յառաջաբանը, յիշատակարանը; էջ 448-ին՝ Եդուարդ Ռաֆայէլ Ղարամեանի նկարը; էջ 449-ին՝ Սարգիս Թէոդորեանի նկարը; էջ 450-ին՝ Ղազար Կաթողիկոս Ճահկեցու պատկերը; էջ 452–ին՝ Մարտիրոս քահանայ Նիկողոսեանի նկարը; էջ 453-ին՝ Տ. Մարտիրոս քահանայի 1863ին հրատարակած «Վարդ Կեսարիոյ» օրագրի պատկերը; էջ 455-ին՝ Յակոբ Պատրիարք Սերոբեանի կոնդակը ուղղուած Կեսարիոյ ժողովրդին; Վերջին էջին՝ Յիշատակարանի Ա և Բ հատորների մասին ծանոթագրություն, նաև՝ բաժանորդների ցուցակը։ Նյութերից հետո՝ աղբյուրների ցանկ:

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն նյութի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: