Հայ տառեր
Վերնագրային տվյալներ Հայ տառեր
Հեղինակ Երեմեան Հ. Ս.
Հրատարակչական տվյալներ Բազմավէպ.-Վենետիկ, 1913.-թ.11-12.-էջ 88
Ծանոթագրություն Բանաստեղծություն «Գրոց գիւտի 1500 ամեայ եւ տպագրութեան 400 ամեայ յոբելեանները Սուրբ Ղազարու կղզեակին մէջ: Մաս Բ» հավելվածում

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն հոդվածի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: