Չորսհարիւրամեակ հայ տպագրութեան: 1512-1912
Վերնագրային տվյալներ Չորսհարիւրամեակ հայ տպագրութեան:1512-1912
Հեղինակ Ալպօյաճեան Արշակ Ա.
Հրատարակչական տվյալներ Հովիտ.-Թիֆլիս,1912.-թ.7.-էջ100-101;թ.8.-էջ120-122;թ.9.-էջ135-138;թ.10.-էջ150-152;թ.11.-էջ164-166
Ծանոթագրություններ Հայ տպագրության ծագման մասին

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն հոդվածի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: