Ձագավանից ժողովը
Վերնագրային տվյալներ Ձագավանից ժողովը
Հեղինակ Գարեգին վարդապետ
Հրատարակչական տվյալներ Շողակաթ։ Ս. Էջմիածնի հայագիտական ժողովածու։ Գիրք առաջին. - Վաղարշապատ, Ելեքտրաշարժ Տպարան ս. Էջմիածնի, 1913. – էջ 24-41
Ծանոթագրություններ Ձագավանից ժողովը՝ որպես ԺԳ դարի ժողովրդական և վանական կյանքի արտահայտություն

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն հոդվածի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: