Յիշատակարան։ Երրորդ հատոր։ Պրակ ԻԶ
Հեղինակ Զարդարեան Վ. Գ.
Վերնագրային տվյալներ Յիշատակարան։ Երրորդ հատոր։ Պրակ ԻԶ
Հրատարակչական տվյալներ Հրատարակիչ՝ Վ. եւ Պ. Զարդարեան եղբարք։ Կ. Պոլիս, տպագր. Օսմանյան գործակցական ընկերութեան, 1912. – էջ 393-407, նկ., դիմանկ.
Բովանդակություն Գրիգոր Եղիաեան; Տօգթ. Սերովբէ Վիչէնեան–Սերվիչէն 1815-1897; Տիգրան Փաշա Տապրօ 1846-1904; Յակոբ Ալխազեան 1826-1896; Մարզուանցի Գրիգոր (Մկրտչի որդի) Տպարան Պոլիս 1694-1734; Տիկին Մարգարիտ Ալէքսանեանց 1838-1902; Միրզա Մէլքում Խան 1831-1908; Յարութիւն քհնյ Շմաւոնեան 1750-1824
Ծանոթագրություններ Տիտղոսաթերթի վրա՝ Հայ երեւելիներու կենսագրութիւնները, լուսանկարները, ձեռագիրները, գրութիւնները եւլն, 1512-1912։ Հայկական տպագրութեան 400-ամեայ յոբելեանի առիթով։ Գեղարուեստական շքեղ տպագրութեամբ։ Կազմեց Վ. Գ. Զարդարեան; Բովանդակութիւն։ Տիտղթ. վրա նկար՝ Յովհաննէս Ամիրա Տատեան;Էջ 393–ին՝ Գրիգոր Եղիաեանի դիմանկարը; էջ 395-ին՝ Տօքթ. Սերովբէ Վիչէնեանի դիմանկարը; էջ 396-ին՝ Պարթեւեան ընկերութեան վկայագիրը եւ ութ անդամների ստորագրությունները; էջ 397-398–ին՝ Տիգրան փաշա Տ՛Ապրօի դիմանկարը; էջ 399-ին՝ Տիկ. Զիտա Տ՛Ապրօի դիմանկարը; էջ 400-ին՝ Յակոբ Ալխազեանի դիմանկարը; էջ 401-ին՝ Մարզւանցի Գրիգորի տպագրած գրքերի պատկերներ; էջ 402-ին՝ Մարզւանցու փորագրած զարդերից; էջ 403-ին՝ Գրիգոր Լուսաւորչի փորագրապատկերը / Մարզվանցի Գր.; էջ 404-ին՝ Մարգարիտ Ալեքսանեանցի դիմանկարը; էջ 405-ին՝ Միրզա Մելքում Խանի դիմանկարը; էջ 407-ին՝ 1794 թ.–ի Ազդարար թերթի մի համարի պատկերը; Վերջին էջին՝ Յիշատակարանի Ա եւ Բ հատորների մասին տեղեկատվություն։ Նյութերից հետո՝ աղբյուրների ցանկ։

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն նյութի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: