Լազարեան ճեմարանի ուղերձը: (Համազգային յօբելեան)
Վերնագրային տվյալներ Լազարեան ճեմարանի ուղերձը: (Համազգային յօբելեան)
Հրատարակչական տվյալներ Մշակ.- Թիֆլիս, 1913.-թ. 230.-17 հոկտ.-էջ 2.-ստորագր`. Վերատեսուչ` Պաւէլ Գիդուլիանօվ, տեսուչ` Կ. Կոստանեանց

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն հոդվածի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: