Կոչ: (Համազգային մեծ տօնը)
Վերնագրային տվյալներ Կոչ: (Համազգային մեծ տօնը)
Հեղինակ Մալխասեանց Ա., Մարտիրոսեանց Բ.
Հրատարակչական տվյալներ Հորիզոն.-Թիֆլիս,1913.-թ.213.-24սեպտ.-էջ2
Ծանոթագրություն Բաքվի Կուլտուրական միության բյուրոյի նախագահի և քարտուղարի ուղերձը

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն հոդվածի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: