Ի յիշատակ Աւուրն (Հայկական Մէծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Վերնագրային տվյալներ Ի յիշատակ Աւուրն (Հայկական Մէծ յոբելեանը 413-1513-1913)
Հեղինակ Կիւրճեան Մ.
Հրատարակչական տվյալներ Բիւզանդիոն. -Կ.Պոլիս,1913. -թ.5170. – 12-25 հոկտ. –էջ 1
Ծանոթագրություններ Մեսրոպյան գրերի

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն հոդվածի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: