Հայերէն կրկնաւորները Երեւանի բարբառում: (Քանաքեռի խօսուածք)
Հեղինակ Մաքսուդեանց Մեսրոպ վարդապետ
Վերնագրային տվյալներ Հայերէն կրկնաւորները Երեւանի բարբառում (Քանաքեռի խօսուածք)
Հրատարակչական տվյալներ Շողակաթ։ Ս. Էջմիածնի հայագիտական ժողովածու։ Գիրք առաջին. - Վաղարշապատ, Ելեքտրաշարժ Տպարան ս. Էջմիածնի, 1913. – էջ 164-166
Ծանոթագրություններ Ի հավելումն՝ «Հանդէս ամսօրեայ»ի 1899 յուլ–օգ. համարում լույս տեսած, Հ. Աճառեանի՝ կրկնավորների մասին նյութի

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն նյութի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: