Այլեւայլք: 1.Դարձեալ հայ տպագրութեան 400 ամեակը
Վերնագրային տվյալներ Այլեւայլք:1.Դարձեալ հայ տպագրութեան 400 - ամեակը
Հեղինակ Մատիկեան Հ. Ա.
Հրատարակչական տվյալներ Հանդէս ամսօրեայ.-Վիեննա,1912.-թ.10.-էջ 634
Ծանոթագրություններ Հոբելյանի առիթով

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն հոդվածի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: