Տիպ ու տառ
Հեղինակ Թէոդիկ
Վերնագրային տվյալներ Տիպ ու տառ
Հրատարակչական տվյալներ Կ. Պոլիս, տպագր. Վահրամ եւ Հրաչյա Տեր-Ներսեսյանի, ՌՅԿԱ (1912). - 192 զարդափակ էջ, նկ., դիմանկ., շարվ. 20X14 սմ.
Բովանդակություն Ներածութիւն; Հայ տպագրիչներու նահապետը; Դէպ' ի անցեալ; «Ձեռագիր»ի դարեր; Վիթխարի հանգրուանը; Կիւթէմպէրկ; Տպագրութեան ճամփորդութիւնը; Տպարանական աշխարհ; Հայաշխարհ; Ցուցահանդէս հայերէն տպագրական տառերու; Փունջ շքեղ տպագրութեանց; Հայ տպագրութեան պատմութեամբ զբաղողներ; Արուեստ գեղագրութեան եւ Հայ գեղագիրներ
Ծանոթագրություններ Տիտղոսաթերթի վրա՝ Հայ տառերու գիւտին հազար հինգ հարիւրամեակի եւ հայ տպագրութեան կրկնակ յոբելեաններուն առթիվ (412-1512-1912): Գիր-ին ծագման եւ միջազգային ու հայկական տպագրութեան վրայ ձգուած ակնարկ մը: Գեղարուեստական տիպ, 180 պատկերներով զարդարուած։ Ներածությունը՝ Թէոդիկի; Գրքի վերջին՝ Բ.–Ը. էջերին՝ Մեր տպագրիչները [ցանկ]; Ը էջից հետո՝ Մեր գրասեր հասարակութեան / Հրատարակիչք Վ. եւ Հ. Տէր–Ներսէսեան

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն նյութի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: