Տպագրութեան եւ տառերի գիւտի յօբելեանը: (Համազգային յօբելեան)
Վերնագրային տվյալներ Տպագրութեան եւ տառերի գիւտի յօբելեանը: (Համազգային յօբելեան)
Հրատարակչական տվյալներ Մշակ.-Թիֆլիս,1913.-թ.220.-5 հոկտ.-էջ 2-3
Ծանոթագրություններ Մարիամյան-Հովնանյան օրիորդաց դպրոցի տոնական միջոցառումների մասին

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն հոդվածի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: