Այլեւայլք: 1.Հայ տպագրութեան 400 ամեակը
Վերնագրային տվյալներ Այլեւայլք: 1 Հայ տպագրութեան 400ամեակը
Հեղինակ Մատիկեան Հ. Ա.
Հրատարակչական տվյալներ Հանդէս ամսօրեայ.-Վիեննա,1912.-թ.7.-էջ 432-434;թ.9.-էջ562-563
Ծանոթագրություններ Հոբելյանի առիթով

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն հոդվածի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: