Թուրք տպագրութեան սկզբնաքայլերը Կ. Պոլսոյ մէջ
Վերնագրային տվյալներ Թուրք տպագրութեան սկզբնաքայլերը Կ. Պոլսոյ մէջ
Հեղինակ Թէվէքէլ Մելիք
Հրատարակչական տվյալներ Շանթ.-Ղալաթիա,1912.-թ. 23.-էջ 387-389
Ծանոթագրություններ Նյութը տպագրվում է հայ տպագրության 400 ամյակի առթիվ

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն հոդվածի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: