1512-1912
Վերնագրային տվյալներ 1512-1912
Հեղինակ Քասիմ
Հրատարակչական տվյալներ Ժամանակ.-Կ. Պոլիս,1912.-թ.995.-1-14հունվ.-էջ1
Ծանոթագրություն Հայ տպագրության անցած ճանապարհի մասին

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն հոդվածի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: