Աջից ձախ հայ գրութիւն
Հեղինակ Գալուստ Տէր Մկրտչեան
Վերնագրային տվյալներ Աջից ձախ հայ գրութիւն
Հրատարակչական տվյալներ Շողակաթ։ Ս. Էջմիածնի հայագիտական ժողովածու։ Գիրք առաջին.- Վաղարշապատ, Ելեքտրաշարժ Տպարան ս. Էջմիածնի, 1913. – էջ 137-141
Ծանոթագրություններ Գերմանացի Այխվալդի հիշատալած խաչքարի, և նրա վրա՝ աջից ձախ հայ գրությամբ փորագրված արձանագրության մասին

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն նյութի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: