Աստրախանի ծխական եկեղեց. դպրոցը
Հեղինակ Ն. ք. Իլիազեան
Վերնագրային տվյալներ Աստրախանի ծխական եկեղեց. դպրոցը
Հրատարակչական տվյալներ Հայ գրի եւ տպագրութեան մեծ տօնը։ Յօբելեանական ժողովածու. – Աստրախան, Հրատ. Աստրախանի Հայ Գրական – Գեղարւեստական ընկերութեան, տպ. Ապրեսեան եւ Օկուր ընկերութեան, 1913. – էջ 24
Ծանոթագրություններ Դպրոցի ստեղծման և գործունեության մասին

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն նյութի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: