Յիշատակարան։ Երկրորդ հատոր
Հեղինակ Զարդարեան Վ. Գ.
Վերնագրային տվյալներ Յիշատակարան։ Երկրորդ հատոր
Հրատարակչական տվյալներ Հրատարակիչ՝ Վ. եւ Պ. Զարդարեան եղբարք։ Կ. Պոլիս, տպագր. Օսմանյան գործակցական ընկերութեան, 1911. – էջ 189-376 երկսյուն էջ, նկ., դիմանկ.
Բովանդակություն Գրիգոր Շղթայակիր պատրիարք Ս. Երուսաղեմայ; Եղիազար այնթապցի պատրիարք եւ կաթողիկոս; Արիստակես Ալթուն-Տիւրի; Ստեփան Փափազեան; Մուրատ վարժապետ Տիւզեան Բերացի; Վիքթորիա Աղանուր; Տէր Կոմիտաս քհ. Քէօմիւրճեանց; Գրիգոր Մարկոսեան; Ընդհանուր կանոնադրութիւն; Առաջին գլուխ; Ազգային ժողով; Ա. Ընտրական կանոններ; Յակոբ Ջուղայեցի Կաթողիկոս; Նահապետ ագուլեցի որդի Գուլնազարի (Տպարան «Վենետիկ» 1687-1695); Զաքարիա պատրիարք Կաղզուանցի; Մատթեոս Չուխաճեան; Պատրիարք եւ Կաթողիկոս; Տօքթ. Գաբրիէլ Փաշա Սեւան; Տօքթ. Միհրան Գասապեան; Խորէն Ա. եպս. Նար–Պէյ; Յովհաննէս Պաւթեան Լազարեանց; Գաբրիէլ Ա. քհնյ. Պատկանեան; Ռուբէն Անդրէաս Փափազէան; Յովհաննէս քհնյ. Տէրզնցի եւ իր որդին Խաչատուր; Երրորդ տպագրիչ; Տպարան Հռովմ Վենետիկ; Յարութիւն Պ. Պալիպեանց; Խալիպեան ուսումնարան; Աբգար դպիր Թոխատեցի եւ որդին Սուլթանշահի; Աբգար դպիր Թոխատեցի եւ որդին Սուլթանշահ; Երկրորդ տպագրիչ Վենետիկ եւ ի Պոլիս; Ապրօ գերդաստան; Սիլիվրիի եկեղէցիոյ մէջ պահուած ձեռագիր յիշատակարանը; Աբրահամ Պետրոս եւ Ստեփան Չէլէպի Ապրօեան; Աբրահամ Ապրօ; Մկրտիչ Նուպարեան; Նուպար Փաշա; Առաքէլ Պէյ Նուպար; Պօղոս Փաշա Նուպար; Աբրահամ Փաշա Բարթող; Պօղոս Պէյ Եուսուֆեան; Աա Կարապետ Գալուստեան Վանեցի; Նշան Նորիկեան; Միքայէլ Սինասարեանց; Տօք. Նիկողոս Էսմէրեան; Յակոբ Մատթէոսեան Ազգապետ; Գարեգին Պէլկէօթիւրեան; Գրիգոր Չէլէպի Տիւզեան; Սարգիս Չէլէպի Տիւզ; Միքայէլ Չէլէպի Տիւզ; Յակոբ Չէլէպի Տիւզ; Կարապետ Պէյ Տիւզ; Տիգրան Մանավեան; Յովհաննէս Հիսարեան; Անտոն Եավէր Փաշա Թընկըր; Գէորգ Ապտուլլահ; Գրիգոր Չիլինկիրեան; Եղիա Տնտեսեան; Մ. Առաքէլ Տատ Ամիրայ Զատեան; Յովհաննէս Չամուրճեան Տէրոյենց; Ռափայէլ Պատկանեան Քամառ Քաթիպա; Յովհաննէս Ալթըն Jean Althen; Գարեգին եպս. Սրուանձտեանց; Գաբրիէլ եպս. Այվասովսկի; Առաքէլ Տապրօ; Գաբրիէլ Եիսկոպոս Մարաշցի; Հ. Ղուկաս Ինճիճեան
Ծանոթագրություններ Տիտղոսաթերթի վրա՝ Հայ երեւելիներու կենսագրութիւնները, լուսանկարները, ձեռագիրները, գրութիւնները եւլն, 1512-1912։ Հայկական տպագրութեան 400-ամեայ յոբելեանի առիթով։ Գեղարուեստական շքեղ տպագրութեամբ։ Երկրորդ հատոր։ 61 կենսագրութիւն 126 լուսատիպ պատկերներով։ Կազմեց Վ. Գ. Զարդարեան; Ազատ Մատենաշար թիւ 20։ Աբգար Դպիր Թոխաթցու նկարը և Նշանադրոշմ՝ Առաջին Հայ տպարան Յակոբի; Նյութերից հետո՝ աղբյուրների ցանկ

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն նյութի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: