Համազգային մեծ տօնի շուրջը
Վերնագրային տվյալներ Համազգային մեծ տօնի շուրջը
Հրատարակչական տվյալներ Հովիտ.-Թիֆլիս,1912.-թ.41.-էջ 646-647
Ծանոթագրություններ 1500 ամյա հայ տառերի գյուտի և 400 ամյա տպագրության տոնակատարության մասին

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն հոդվածի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: