Գրի տօնը: (Թղթակցութիւններ)
Վերնագրային տվյալներ Գրի տօնը: (Թղթակցութիւններ)
Հեղինակ Սանասար
Հրատարակչական տվյալներ Հորիզոն.-Թիֆլիս,1913.-թ.49.-5մարտի.-էջ3
Ծանոթագրություն Կաղզվանի հայկական դպրոցում տառերի գյուտի 1500 և տպագրության 400 ամյակներին նվիրված միջոցառումների մասին

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն հոդվածի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: