Տիպ ու տառ: Հայ տառերու գիւտը եւ հայ տպագրութեան պատմութիւնը: 412- 1512- 1912
Վերնագրային տվյալներ Տիպ ու տառ: Հայ տառերու գիւտը եւ հայ տպագրութեան պատմութիւնը: 412- 1512- 1912
Հրատարակչական տվյալներ Բիւզանդիոն. -Կ.Պոլիս,1913. -թ.5076. – 21 հունիսի – 4 հուլիսի.- էջ 3
Ծանոթագրություն Թեոդիկի համանուն գրքի լույս ընծայման առիթով

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն հոդվածի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: