Ազգային մեծ տօնը: 1500 ամեակ հայ գրերի գիւտի եւ 400 ամեակ հայ տպագրութեան
Վերնագրային տվյալներ Ազգային մեծ տօնը: 1500- ամեակ հայ գրերի գիւտի եւ 400- ամեակ հայ տպագրութեան
Հրատարակչական տվյալներ Տարազ.- Թիֆլիս, 1912.- թ.6-7.- էջ շպկ.
Ծանոթագրություններ Կենտրոնական հոբելյանական հանձնաժողովի կազմը

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն հոդվածի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: