Ուղղագրութեան խնդիր կայ հայուն համար
Վերնագրային տվյալներ Ուղղագրութեան խնդիր կայ հայուն համար
Հեղինակ Մէնէվիշեան Հ. Գ.
Հրատարակչական տվյալներ Հանդես ամսօրեայ.-Վիեննա,1912.-թ.12.-էջ 724-736
Ծանոթագրություններ Ուղղագրության մասին

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն հոդվածի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: