Հայ գրողների փոխադարձ օգնութեան ընկերութիւն
Վերնագրային տվյալներ Հայ գրողների փոխադարձ օգնութեան ընկերութիւն
Հրատարակչական տվյալներ Հորիզոն.-Թիֆլիս,1912.-թ.146.-10 հուլիսի.-էջ 3
Ծանոթագրություններ Հայ տպագրության 400 ամյակի առիթով

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն հոդվածի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: