1912 թուի ռուսահայ կեանքի համառօտ տեղեկագիր: Յոբելեաններ, դասախոսութիւններ
Վերնագրային տվյալներ 1912 թուի ռուսահայ կեանքի համառօտ տեղեկագիր:Յօբելեաններ,դասախոսութիւններ
Հրատարակչական տվյալներ Հովիտ.-Թիֆլիս,1913.- թ.14.-էջ 226-229
Ծանոթագրություններ Նաև հայոց գրերի 1500 և հայ տպագրության 400 ամյակների առթիվ

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն հոդվածի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: