Հայ գրերու գիւտին
Վերնագրային տվյալներ Հայ գրերու գիւտին
Հեղինակ Գարեգին վարդապետ
Հրատարակչական տվյալներ Կոչնակ.- Նյու Յորք, 1912.- թ.31.- էջ 757.- ստորագր.` խմբագրական մասնաժողովի փոխնախագահ` Գարեգին վարդապետ
Ծանոթագրություններ Հոբելյանների առթիվ ստեղծված խմբագրական խորհրդի մասին

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն հոդվածի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: