Հայոց գրի գլխաւոր տեսակները
Հեղինակ Գարեգին վարդապետ
Վերնագրային տվյալներ Հայ գրի գլխաւոր տեսակները
Հրատարակչական տվյալներ Համազգային մեծ տօնը. – Հրատարակութիւն Աղբիւր–Տարազի N 113. – էջ 16-17, նկ.
Ծանոթագրություններ Հայ գրի զարգացման ճանապարհն ու տեսակները։ 16 և 17 էջերին՝ երկաթագիր, բոլորգիր, նոտրագիր և շեղագիր տառատեսակները ներկայացնող պատկերներ

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն նյութի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: