Օրագրութիւն Երեմիա Չէլէպի Քէօմիւրճեանի
Հեղինակ Նշանեան Մեսրոպ վարդապետ
Վերնագրային տվյալներ Օրագրութիւն Երեմիա Չէլէպի Քէօմիւրճեանի
Հրատարակչական տվյալներ Շողակաթ։ Ս. Էջմիածնի հայագիտական ժողովածու։ Գիրք առաջին. - Վաղարշապատ, Ելեքտրաշարժ Տպարան ս. Էջմիածնի, 1913. – էջ 47-65
Ծանոթագրություններ Երեմիա Չէլէպի Քէօմիւրճեանի՝ ՌՂԷ–ՌՃԺԱ թթ. գրած ինքնագրի և նրա տրամադրած հարուստ տեղեկատվության մասին

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն նյութի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: