Նամակներ խմբագրութեան: Էջմիածին, 29 մայիսի
Վերնագրային տվյալներ Նամակներ խմբագրութեան:Էջմիածին,29 մայիսի
Հրատարակչական տվյալներ Հովիտ.-Թիֆլիս,1912.-թ.22.-էջ 350
Ծանոթագրություններ Կրկնակ հոբելյանների առթիվ հրապարակվելիք բրոշյուրի մասին:Ստորագր՝. յոբել. յանձնաժողովի փոխնախագահ՝ Գարեգին վարդապետ, անդամ-քարտուղար՝ Գ. Ալթունեան

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն հոդվածի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: