Վենետիկի Մխիթարեանց վանքին մէջ: (Համազգային մեծ տօնը)
Վերնագրային տվյալներ Վենետիկի Մխիթարեանց վանքին մէջ: (Համազգային մեծ տօնը)
Հրատարակչական տվյալներ Հորիզոն.-Թիֆլիս,1913.-թ.251.-7նոյեմբ.-էջ2
Ծանոթագրություն Տոնի առիթով

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն հոդվածի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: