Գանձակ: (Մեծ տօնը գաւառներում)
Վերնագրային տվյալներ Գանձակ: (Մեծ տօնը գաւառներում)
Հեղինակ Երիցեան Յ.
Հրատարակչական տվյալներ Հորիզոն.-Թիֆլիս,1913.-թ.234.-18հոկտ.-էջ2-3
Ծանոթագրություն Տոնակատարության մասին

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն հոդվածի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: