Զաքարեան (Երկայնաբազուկ) տոհմի ծագումը, գաղթը դէպի Ձորագետ և նախորդները։ ԺԱ-ԺԲ դար
Հեղինակ Շահնազարեանց Աս.
Վերնագրային տվյալներ Զաքարեան (Երկայնաբազուկ) տոհմի ծագումը, գաղթը դեպի Ձորագետ եւ նախորդները
Հրատարակչական տվյալներ Շողակաթ։ Ս. Էջմիածնի հայագիտական ժողովածու։ Գիրք առաջին. - Վաղարշապատ, Ելեքտրաշարժ Տպարան ս. Էջմիածնի, 1913. – էջ 66-83
Ծանոթագրություններ Զաքարեան տոհմի ծագումը և XI-XIIդդ. տիրող իրավիճակը

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն նյութի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: