Տիմոթէոս Կուզ եւ Ս. Գրքի Նորաբեր թարգմանութիւնը
Հեղինակ Աճառեան Հրաչեայ
Վերնագրային տվյալներ Տիմոթէոս Կուզ եւ Ս. Գրքի Նորաբեր թարգմանութիւնը
Հրատարակչական տվյալներ Շողակաթ։ Ս. Էջմիածնի հայագիտական ժողովածու։ Գիրք առաջին. - Վաղարշապատ, Ելեքտրաշարժ Տպարան ս. Էջմիածնի, 1913. – էջ 1-22
Ծանոթագրություններ Ս. Գրքի թարգմանության, և բանասեր Գալուստ Տէր Մկրտչեանի՝ խնդրի առնչությամբ արված հետազոտության մասին

Նյութն ամբողջությամբ կարդալու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Սույն նյութի թվայնացումն իրականացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին: