փակիր գրադարանի այս բաժինը Արապյան
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (շարվ. 9x6 սմ, 128 էջ)