փակիր գրադարանի այս բաժինը Գոլէճ
Դիտել փաստաթուղթը Աստուծոյ վստահէ, ան նեղութեան մէջ կ՛օգնէ