փակիր գրադարանի այս բաժինը Խ. Մաթիկյան
Դիտել փաստաթուղթը Գէորգ Դ. եւ իւր ժամանակը (1812-1882): Հտ. Ա