փակիր գրադարանի այս բաժինը Հ. Սանոյանցի
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու: Երրորդ տարի (Ութերորդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու: Երրորդ տարի (Վեցերորդ տպագր.)