փակիր գրադարանի այս բաժինը ՀՍԽՀ Կենտվիճվարչություն
Դիտել փաստաթուղթը Հայաստանի ՍԽՀ վարչական բաժանումների սխեմա ըստ 1922 թ. Գյուղատնտեսական վիճակագրության տվյալների