փակիր գրադարանի այս բաժինը Հայոց Ազգագրական Ընկ.
Դիտել փաստաթուղթը Երեւանեան նահանգի Շարուր-Դարալագեազի եւ Նախիջեւանի գաւառներ