փակիր գրադարանի այս բաժինը Մ. Պ. եւ Ս. Մ. ընկերություն
Դիտել փաստաթուղթը Հայաստան