Վերնագիր Չինաստանի քարտեզ
Հեղինակ
Տպագրության վայր Երևան
Հրատարակչություն Պետհրատ
Ֆիզիկական բնութագրիչներ  71x51 սմ; 1 քարտեզ: գունավոր
Ծանոթագրություններ Մասշտաբը՝  1:8.000.000;
  
  Ըստ Հովհաննես Սարգսի  Ստեփանյանի «Հայ քարտեզագրական հրատարակությունները 260 տարում» (1695-1955)(Երևան: ՀՍՍՌ ԳԱ  հրատ., 1957, 160 էջ.- էջ 50)  գրքի՝  քարտեզը  հրատարակվել  է 1927թ., Երևանում: Քաղաքական քարտեզ է:  
   Քարտեզի վիմագրող-նկարիչն է Ե. Դանչոն (Եղիազար Գաբուզյանը): Քարտեզի վիմագրությունը կատարվել է Պետհրատի պատվերով, №  1184:

Քարտեզը դիտելու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք
Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին