փակիր գրադարանի այս բաժինը Ս. Ղազար
Դիտել փաստաթուղթը Թէոդորոսի Քռթենաւորի ճառք երեք
Դիտել փաստաթուղթը Ներողութիւն Իսանինին Թարիֆի