փակիր գրադարանի այս բաժինը Վիմագրատուն Հ. Շահբազեանցի
Դիտել փաստաթուղթը Քարտեզ Ռուս-թուրքական ռազմաբեմի, № 1(Տրապիզոնի և Էրզրումի վիլայեթներ)
Դիտել փաստաթուղթը Քարտեզ Ռուս-թուրքական ռազմաբեմի, № 2 (Ալաշկերտի, Վանի և Ատրպատականի շրջաններ)