բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Chez Panckoucke
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Impr. Monrocq
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Lemercier
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը S. Christidis
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Госкартогеодезия ГГУ ВСНХ СССР
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Государственная Картография Г.Г.К. ВСНХ-СССР
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Картографическое заведенiе А. Ильина
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Лит. Кавказскаго Военно-Топогр. Отдѣ.
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Эконом. Картопечатня
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Առանց հրատարակչության հիշատակության
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Առանց տպարանի հիշատակության
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Արապյան
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Գոլէճ
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը ԶԱԿԿՆԻԳԱ Ակց. Ընկերություն
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Խ. Մաթիկյան
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Կ. Տոնիկյան
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Հ. Սանոյանցի
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Հ. և Դ. Արզանյանցներ
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը ՀԿ(բ)Կ Յերևանի Քաղռայկոմի Կուսկաբինետ
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը ՀՍԽՀ Կենտվիճվարչություն
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Հայոց Ազգագրական Ընկ.
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Հեղինակային հրատարակություն
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Մ. Պ. եւ Ս. Մ. ընկերություն
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Մամուլ
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Մխիթարյան միաբանության տպարան
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Մշակ
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Յ. Աբրահամեան
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Պետհրատ
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Ս. Ղազար
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Սագայան
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Վիմագրատուն Հ. Շահբազեանցի
բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունը Օգսեն Խոճասարյան