Վերնագիր Հեռավոր Արեւելքի յերկրները
Հեղինակ Ստեփանյան,  Հովհաննես
Տպագրության վայր Առանց տեղի հիշատակության
Հրատարակչություն Պետհրատ
Ֆիզիկական բնութագրիչներ 72x52 սմ; 1 քարտեզ: գունավոր
Ծանոթագրություններ

Մասշտաբը` 1:10.000.000;                                                              
   Ըստ  Հովհաննես  Սարգսի  Ստեփանյանի «Հայ քարտեզագրական հրատարակությունները 260 տարում» (1695-1955)(Երևան: ՀՍՍՌ ԳԱ  հրատ., 1957, 160 էջ.-
էջ 52)  գրքի՝  քարտեզը  հրատարակվել է 1932թ., Երևանում:
     Քարտեզի խմբագրողն է Հովհաննես  Ստեփանյանը,  գծագրողը և վիմագրողը՝ Ե. Դանչոն (Եղիազար Գաբուզյանը): Քարտեզն ունի 1 աղյուսակ՝  «Հեռավոր Արեւելքի  յերկրների մասին»  թվական  տվյալներով:

Քարտեզը դիտելու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք

Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին