Search in for of the words  

 

ՀԱՎԱՔԱԾՈՒԻ ՄԱՍԻՆՈղջ հավաքածուն ներառում է 6 ենթահավաքածու: Դրանք այժմ հասանելի են `

    Հայ գիրքը (1512-1800)
    Հայ գիրքը (1801-1850)
    Հայ գիրքը (1851-1900)
    Հայ գիրքը (1901-1920)
    Անթվակիրներ
    Հայերեն հատվածներ պարունակող այլալեզու գրքեր (մինչև 1800 թ.)

Ինչպես կատարել որոնում «Անթվակիրներ» հավաքածուում:


Շտեմարանը որոնելի է յոթ դաշտերով՝
 • տեքստից վերցված առանձին բառերի փնտրում «Որոնում» հրամանի միջոցով.
 • գրառումների դիտում ըստ հեղինակի.
 • գրառումների դիտում ըստ վերնագրի.
 • գրառումների դիտում ըստ հրատարակչի.
 • գրառումների դիտում ըստ հրատարակության վայրի.
 • գրառումների դիտում ըստ հրատարակության տարեթվի.
 • գրառումների դիտում ըստ վերնագրի՝ այբբենական Ա-Ֆ դասավորության։

Փնտրման հնարքներ

Բուլյան «Կամ» փնտրման համար «Փնտրիր» բացվող ընտրացանկից ընտրել «որոշ» բառը, լրացնել արտահայտությունը և իրականացնել փնտրումը:
Օրինակ` Բուլյան որոնումով եթե փնտրենք Միքայել OR Ադամ, կարտածվեն բոլոր , այն գրառումները, որոնք պարունակում են կա՛մ Միքայել, կա՛մ Ադամ բառերը:
Բուլյան «ԵՎ» որոնման պարագայում բացվող ընտրացանկից ընտրել «Բոլորը» բառը:
Եթե փնտրենք Ուրբանյան AND Խորհրդատետր, կարտածվեն բոլոր այն գրառումները, որոնք պարունակում են և՛ Ուրբանյան, և՛ Խորհրդատետր բառերը:
«Հատած» փնտրումը թույլ է տալիս արտածել այն բոլոր գրառումները, որոնք պարունակում են այդ անվան տարբերակները: Գրվում է բանալի բառի առաջին մի քանի տառերը, որից հետո դրվում է (*)աստղանիշ նշանը:
Օրինակ՝ եթե կատարենք որոնում Չամ*, կարտածվեն Չամչյան, Չամչեան, Չամուռճյան տարբերակները պարունակող գրառումները:

 

About this collection

This collection contains 105 documents. It was last built 130 days ago.

The complete collection comprises 6 subcollections. Those currently available are:

Հայ գիրքը (1801-1850)
Հայ գիրքը (1512-1800)
Հայ գիրքը (1901-1920)
Հայ գիրքը (1851-1900)
Անթվակիր գրքեր, քարտեզներ, հմայիլներ
Հայերեն հատվածներ պարունակող այլալեզու գրքեր (մինչև 1800թ.)
You can check (and alter) which subcollections you are currently using on the Preferences page.

How to find information in the Անթվակիր գրքեր, քարտեզներ, հմայիլներ collection

There are 7 ways to find information in this collection:

 • search for particular words that appear in the text by clicking the Search button
 • browse documents by Author by clicking the Author button
 • browse documents by Title by clicking the Titles button
 • browse documents by Publisher by clicking the Publishers button
 • browse documents by Place by clicking the Place button
 • browse documents by Type by clicking the Types button
 • browse documents by Title-A-Z by clicking the Title-A-Z button

Search Hints:

For Boolean search "OR" from the 'Search in Text for' drop down menu select 'some'.
For Boolean search "AND" from the 'Search in Text for' drop down menu select 'all'.
Truncation searching allows you to retrieve books containing variations on a search
term. To execute a truncation search, type the first few letters (stem) of the keyword
followed by an asterisk (*).
For example, truncated author search: Չամ* will return Չամչյան, Չամչեան, Չամուռճյան.