Cover Image
close this bookՄնջոյան Արմենակ Լևոնի (1904-1970)
close this folderՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
View the documentԱ. Լ. Մնջոյանի աշխատությունների մատենագիտություն
View the documentԳրականություն Ա. Լ. Մնջոյանի կյանքի և գործունեության մասին

Ամիրբեկյան, Մ.
Եթե պետք է հիվանդին։ (Մեր գիտնականները)։ [Արմենակ Մնջոյան]: Սովետական Հայաստան. - 1969. - № 7. - էջ 18-20:
----------------------------------------
Անանյան, Գ.
Արմենակ Մնջոյան։ (Գիտության մշակները): Հայրենիքի ձայն. - 1967. - 18 հոկտեմբերի:
----------------------------------------
«Առանց Ձեր պրեպարատի ձեռքեր չունենք...»։ [Ա.Լ. Մնջոյանի գլխավորությամբ մշակված «Դիտիլին» պրեպարատի մասին]: Սովետական Հայաստան. - 1960. - 4 մարտի:
----------------------------------------
Արմենակ Լևոնի Մնջոյան։ Ծննդյան 60-ամյակի և գիտական ու մանկավարժական գործունեության 35--ամյակի առթիվ: Տեղեկագիր (ՀՍՍՀ ԳԱ), քիմիական գիտ. - 1964. - Հ. 17, № 6. - էջ 599-603:
----------------------------------------
Արմենակ Լևոնի Մնջոյան։ [Մահախոսական]: Սովետական Հայաստան. - 1970. - 24 փետրվարի:
----------------------------------------
Բատիկյան, Ս. Ա.
Արմենակ Մնջոյան։ (Կյանքը և գիտա-մանկավարժական գործունեությունը): Գիտ. աշխատությունների ժողովածու (Հեռակա մանկավարժական ին-տ). - 1968. - Մաս 2. - № 8. - էջ 81-110:
----------------------------------------
Գիտնականին հանձնվեց կառավարական բարձր պարգևը։ Ա.Լ. Մնջոյանին սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի կոչում շնորհելու և Լենինի շքանշանով պարգևատրելու մասին: Սովետական Հայաստան. - 1969. - 24 մայիսի:
----------------------------------------
Գիտնականին հանձնվեց կառավարական բարձր պարգևը։ Ա.Լ. Մնջոյանին սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի կոչում շնորհելու և Լենինի շքանշանով պարգևատրելու մասին: Բանվոր. - 1969. - 25 մայիսի:
----------------------------------------
Ժուրուլի, Լ.
Հոբելյանական երեկոներ։ (Ա.Լ. Մնջոյանի ծննդյան 60 և գիտա-մանկավարժական գործունեության 35-ամյակի առթիվ): Պատմա-բանասիրական հանդես (ՀՍՍՌ ԳԱ). - 1964. - № 4. - էջ 265-266:
----------------------------------------
Կալդրիկյան, Մ.
Գիտնական-քիմիկոսը։ (Ա. Մնջոյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ): Սովետական Հայաստան. - 1964. - 24 նոյեմբերի:
----------------------------------------
Կարապետյան, Յու.
Հանուն կյանքի։ (ՆերկայացվածէԼենինյան մրցանակի)։ [Ակադեմիկոս Ա.Լ. Մնջոյանի մասին]: Գրական թերթ. - 1963. - 1 փետրվարի:
----------------------------------------
Հայաստանի ԳԱ ակադեմիկոս Ա.Լ. Մնջոյանի հիշատակը հավերժացնելու մասին։ [Որոշում՝ ՀՍՍՀ ԳԱ նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտը Ա.Լ Մնջոյանի անունով կոչելու մասին]: Երեկոյան Երևան. - 1971. - 3 մարտի:
----------------------------------------
Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի, ՀՍՍՀ Գերագույն Սովետի նախագահության, ՀՍՍՀ Մինիստրների սովետի կողմից։ Ցավակցություն [Արմենակ Լևոնի Մնջոյանի մահվան առթիվ]: Սովերական Հայաստան. - 1970. - 22 փետրվարի:
----------------------------------------
Հայկական ՍՍՌ Գերագույն Սովետի նախագահության հրամանագիրը ռեսպուբլիկայի գիտության աշխատողներին [այդ թվում նաև Ա.Լ. Մնջոյանին] Հայկական ՍՍՌ գիտության վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչում շնորհելու մասին: Սովետական Հայաստան. - 1961. - 18 մայիսի:
----------------------------------------
Հարոյան, Հ.
Տարիներ և վաստակ։ (Ա.Լ. Մնջոյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ): Գիտություն և տեխնիկա. - 1964. - № 12. - էջ 32-36:
----------------------------------------
Հովսեփյան, Թ.
Արմենակ Մնջոյան։ [Մահախոսական]: Պատմա-բանասիրական հանդես (ՀՍՍՀ ԳԱ). - 1970. - № 1. - էջ 271-272:
----------------------------------------
Մարգարյան, Մ.
Մեծանուն գիտնականի գերագույն մտահոգությունը։ [Արմենակ Լևոնի Մնջոյանի մասին]: Սովետական Հայաստան. - 1969. - 15 մարտի:
----------------------------------------
Մարդու առողջության մասին։ [Ա.Լ. Մնջոյանի վաստակի մասին]: Սովետական Հայաստան. - 1963. - 10 հունվարի:
----------------------------------------
Մելիքսեթյան, Ռ.
Ծառայելով գիտությանը, ծառայել մարդկանց։ [Ա.Լ. Մնջոյանի մասին]: Ավանգարդ. - 1969. - 18 մարտի:
----------------------------------------
Մեծ վաստակին մեծ գնահատական։ [Ա.Լ. Մնջոյանի մասին]: Երեկոյան Երևան. - 1969. - 17 մարտի:
----------------------------------------
Միրզոյան, Ս.
Արմենակ Մնջոյան։ Ծննդյան 60 և գիտամանկավարժական գործունեության 35-ամյակի առթիվ: Առողջապահություն. - 1965. - № 2. - 15 46-47:
----------------------------------------
Մնջոյան Արմենակ Լևոնի (1904-1970): ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա։ Անձնակազմը. - Եր. - 2003. - էջ 90:
----------------------------------------
Մնջոյան Արմենակ Լևոնի (1904-1970): Ով ով է. հայեր։ Կենսագրական հանրագիտարան. - Եր - 2007. - Հ. 2. - էջ 156:
----------------------------------------
Նուրբ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտում։ [Ա Մնջոյանին սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի կոչում շնորհելու առթիվ]: Հայրենիքի ձայն. - 1969. - 19 մարտի:
----------------------------------------
Չիլինգարյան, Ա.
Մարդ, որ որոնում է, գտնում է, նորից որոնում... [Ա.Լ. Մնջոյանի մասին]: Սովետական Հայաստան. - 1963. - 19 հուլիսի:
----------------------------------------
Սարկիսով, Բ.
Ողջույնի խոսք։ [Ա. Լ. Մնջոյանի ծննդյան 60-ամյակի և գիտա-մանկավարժական գործունեության 35-ամյակի առթիվ]: Գիտություն և տեխնիկա. - 1964. - № 2. - էջ 35-37:
----------------------------------------
А.Л. Мнджоян. (Некролог): Коммунист. - 1970. - 24 февраля.
----------------------------------------
А.Л. Мнджоян. (1904-1970). (Некролог): Арм. хим. журнал. - 1970. - Т. 23, № 3. - С. 297-299.
----------------------------------------
Арменак Левонович Мнджоян. (1904-1970). (Некролог): Биологический журнал Армении. - 1970. - Т. 23, № 3. - С. 102-104.
----------------------------------------
Арменак Левонович Мнджоян. (1904-1970). (Некролог): Химия гетероциклических соединений. - 1970. - № 6. - С. 860-861.
----------------------------------------
Арменак Левонович Мнджоян. К 100-летию академика АН Арм. ССР): Химический журнал Армении. - 2004. - Т. 57, № 4. - С. 3-4.
----------------------------------------
Бабиян, Н. А.
Арменак Левонович Мнджоян. (К шестидесятилетию со дня рождения и тридцатипятилетию научно-педагогической деятельности): Журнал общей химии. -1964. - Т. 34, Вып. 12. - С. 3859-3861.
----------------------------------------
Бабиян, Н.
Путь ученого. (К 60-летию А.Л. Мнджояна): Коммунист. - 1964. - 24 ноября.
----------------------------------------
Геворкян, И.
Для человека. (На Ленинскую премию). (Об А.Л. Мнджояне): Коммунист. - 1963. - 18 января.
----------------------------------------
Медникян, Г. А.
Всесоюзное совещание, посвященное препарату «Ганглерон» и опыту его клинического применения. (2-6 окт. 1958 г. в АН Арм. ССР. Хроника): Известия АН Арм. ССР, Хим. науки. - 1958. - Т. 11, № 6. - С. 453-458.
----------------------------------------
Меликсетян, Р.
Служения науке – служение людям. [Об академике А.Л. Мнджояне]: Коммунист. - 1969. - 15 марта.
----------------------------------------
Мирзоян, С. А.
А.Л. Мнджоян. (К 60-летию со дня рождения): Фармакология и токсикология. - 1965. - Т. 28, № 4. - С. 507-508.
----------------------------------------
Мирзоян, С. А.
Выдающийся ученый и организатор. [К 60-летию со дня рождения А.Л. Мнджояна]: Журнал эксперим. и клинич. медицины. - 1965. - Т. 5, № 1. - С. 8-11.
----------------------------------------
Мнджоян Арменак Левонович (1904-1970): Национальная академия наук Республики Армения. Персональный состав. - Ер. - 2003. - С. 89.
----------------------------------------
От ЦК Компартии, Президиума Верховного Совета Армянской ССР, Совета министров Армянской ССР. [Соболезнование по случаю смерти Арменака Левоновича Мнджояна]: Коммунист. - 1970. - 22 февраля.
----------------------------------------
Памяти А.Л. Мнджояна: Журнал общей химии. - 1971. - Т. 41, Вып 4. - С. 930-931.
----------------------------------------
Паронян, Р.
Ценные исследования А.Л. Мнджояна. (Обсуждаем работы, представленные на соискание Ленинских премий): Коммунист. - 1960. - 1 марта.
----------------------------------------