Cover Image
close this bookՍահակյան Գուրգեն Սերոբի (1913-2000)
View the documentԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Գ.Ս.ՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
View the documentԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Գ. Ս. ՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Open this folder and view contentsՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

«Ակադեմիկոս Գուրգեն Սահակյանը գիտության հմուտ կազմակերպիչ է: Նրա եռանդուն գործունեության շնորհիվ Երևանի պետական համալսարանում հիմնադրվեց Տեսական ֆիզիկայի ամբիոնը` դառնալով Միության ճանաչված գիտական և ուսումնական հաստատություններից մեկը, որի աշխատախմբի ուսումնասիրությունները ավելի քան քսան տարի գերխիտ երկնային մարմինների ուսումնասիրությամբ զբաղվող աշխարհի առաջնակարգ գիտնականների ուսում նասիրությունների շարքում կարևորագույն տեղ են գրավում»:


Դ.Մ. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ, Է.Վ. ՉՈՒԲԱՐՅԱՆ