Cover Image
close this bookԳուրզադյան Գրիգոր Արամի (1922-2014)
View the documentԳ. Ա. ԳՈՒՐԶԱԴՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԸ
View the documentԳ. Ա. ԳՈՒՐԶԱԴՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Open this folder and view contentsՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

«Իր հետազոտությունները կատարելու ընթացքում Գրիգոր Գուրզադյանը հանդես է բերել բացառիկ և բազմակողմանի ընդունակություններ:
Նրա բանականության մեջ և հուզաշխարհում կատարելապես ներդաշնակված են փորձարարի և տեսաբանի, ինժեներ-կառուցքաբանի և գիտության կազմակերպչի հմտությունն ու եռանդը:
«Օրիոն – 2»-ի բարեհաջող թռիչքը իրականացնելու նրա մտքի անսահման ուժն ու Էներգիան զարմանք ու հիացմունք է պատճառում»:


Վ.Վ. ՍՈԲՈԼԵՎ